Cxnsult.

Vilkår

Vers. 2.1 opdateret 23. feb. 2023

Generelt 1.1

Disse handelsbetingelser (”Betingelser”) gælder for ethvert enkelt- og/eller abonnementskøb af serviceydelser og fysiske produkter der udbydes af

Cxnsult ApS
Gefionsgade 1, 1 tv
2100 København Ø
CVR-nr.: 32318622

(“Leverandøren”, ”vi”, ”os” eller ”vores”), gennem online konsultationer på vores hjemmeside (”Hjemmeside”) og vores aktiviteter på sociale medier.

1.2 Ved at trykke ”Jeg accepterer betingelserne” i forbindelse med dit køb, bekræfter og erklærer du, at have læst, forstået og accepteret Betingelserne samt at din brug af Tjenesten (som defineret i afsnit 2) vil være i overensstemmelse hermed.

1.3 Din brug af vores Tjeneste er udtrykkeligt betinget af din accept af Betingelserne, og du kan kun acceptere hvis du er mindst 18 år.

1.4 Bemærk at Betingelserne indeholder særlige regler om din fortrydelsesret i afsnit 7‎ og afbud/udeblivelse i afsnit 8 samt vores ansvarsbegrænsninger i afsnit ‎16‎. Du opfordres derfor til at læse Betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som Betingelserne beskriver.

2. Tjenesten

2.1 Vi stiller en online platform til rådighed for dig, hvor du online vil modtage gode råd og vejledning til personlig udvikling. (”Tjenesten”).

2.2 Online Konsultation foregår via chat, video eller i en kombination af begge på vores Hjemmeside.

2.3 Der kan max bookes én fremtidig session.

2.4 En session omhandler mundtlig sparring, men ikke gennemgang af skriftligt materiale, redigering, optimering samt produktion af digitale leverancer.

3. Vores ansvar og forpligtelser

3.1 Vi er forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

4. Priser

4.1 Der gælder forskellige priser for Tjenesten afhængigt af dit valg af aftale (enkeltkøb eller abonnement) på online konsultationer.

4.1.1 Prisen for et abonnement består af et periodemæssigt abonnementsgebyr (f.eks. et månedligt gebyr). De priser, der er gældende for dit abonnement, er fremhævet i forbindelse med dit køb. Se nærmere herom i afsnit ‎5‎.

4.2 Alle priser er i danske kroner og inklusive moms.

4.3 Du kan betale med de betalingsmidler der fremgår af vores hjemmeside.

4.3.1 Vi anvender en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol. Denne kryptering sikrer, at udefrakommende ikke har adgang til betalingsoplysningerne.

5. Særligt om abonnementsaftaler: Opsigelse og automatisk fornyelse

5.1 Ved indgåelse af dit abonnement, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr indtil, at abonnementet opsiges, jf. afsnit ‎5.4‎. Bemærk, at du i den forbindelse godkender:

5.1.1 At du bliver tilmeldt automatisk betaling.

5.1.2 At vi er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på dit betalingskort eller MobilePay, afhængig af hvad du har valgt. Der sendes en kvittering på den e-mail, som du har oplyst ved din brugeroprettelse.

5.2 Det første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med dit køb af abonnement og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales normalt sidste hverdag i måneden forinden. Abonnementet betales således forud for den periode, som er inkluderet i abonnementsperioden.

5.3 Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger hvis dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Du kan opdatere dine betalingsoplysninger, når du er logget ind på Tjenesten. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit betalingskort, vil dit abonnement blive opkrævet via faktura på din e-mailadresse og du kan først bruge Tjenesten igen, når du har betalt fakturaen.

5.4 Du kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet til ophør ved udløbet af den gældende abonnementsperiode. Du vil fortsat kunne anvende Tjenesten frem til ophøret, men du modtager ikke refusion for den indeværende faktureringsperiode.

5.4.1 Du opsiger abonnementet ved at sende os en e-mail på hello@cxnsult.com.

5.4.2 Manglende betaling af dit abonnement, fx sletning af dine betalingsoplysninger, fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

5.4.3 Ved manglende betaling er vi berettiget til at kræve rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

6. Adgang til- og brug af tjenesten

6.1 Når du har valgt din ønskede aftaleløsning (enkeltkøb eller abonnement), kan du – for at få adgang til Tjenesten – oprette en bruger, som alene må anvendes af dig. Du skal være mindst 18 år for at få adgang til- og bruge Tjenesten.

6.2 Når du opretter dig som bruger, bliver du bedt om at indtaste dine kontaktinformationer samt at vælge en adgangskode. Du har ansvaret for at de afgivne oplysninger til enhver tid er korrekte og ajourførte.

6.3 For at kunne anvende Tjenesten skal du have adgang til internettet med en passende internethastighed.

6.3.1 For at gennemføre en online videokonsultation skal du desuden have mikrofon, højttaler og et webkamera tilsluttet den enhed, du tilgår Tjenesten med.

6.3.2 Du betaler selv alle omkostninger forbundet med at have det rette udstyr og adgang til internettet.

7. Online konsultation

7.1 Ved køb til online konsultation får du, efter betaling, adgang til online konsultation med en professionel coach via chat, video eller i kombination af begge. Du kan læse mere om,hvad der indgår i din aftale her. Ved enkeltkøb har du alene mulighed for konsultation via video.

7.2 Bemærk, at du fraskriver dig din fortrydelsesret, når du har taget Tjenesten i brug. Det vil sige når du enten (i) har foretaget din første konsultation via chat eller (ii) din videokonsultation har været i gang i 2 minutter.

7.3 Skriftlige konsultationer

7.4 Video-konsultation

7.4.1 Tidspunkt for afholdelse af videokonsultation sker via booking af konsultation i kalenderfunktionen.

7.4.3 Vi forbeholder os retten til at annullere eller afbryde en videokonsultation som følge af tekniske problemer.

8. Afbud og udeblivelse

8.1 Du kan ændre/aflyse tidspunktet for afholdelse af en videokonsultation indtil 12 timer før videokonsultationens begyndelse. Ved ændring/aflysning indenfor de 12 timer samt ved udeblivelse, forbeholder vi os retten til at opkræve et udeblivelsesgebyr.

9. 100 % Tilfredshedsgaranti

9.1 Hvis du ikke er tilfreds efter din første konsultation, eller efter 60 min. konsultation samlet konsultation, giver vi dig dine penge tilbage for den pågældende periode. Desuden er vi til enhver tid behjælpelig med at finde en anden coach, hvis du ønsker det.

10. Fortrydelsesret

10.1 Du har efter betaling 14 dages fortrydelsesret. Din fortrydelsesret gælder kun indtil, at du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du i) har foretaget din første konsultation via chat eller ii) din videokonsultation har været i gang i 2 minutter. Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder.

10.2 For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os om din beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring. Den utvetydige erklæring kan du sende via e-mail til hello@cxnsult.com

10.3 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, refunderer vi din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrudt køb.

10.3.1 Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

11. Dit ansvar

11.1 Du er ansvarlig for, at de oplysninger du giver os til en enhver tid, er korrekte og relevante, så vi kan behandle dig bedst muligt.

11.2 Du er ansvarlig for at sikre, at den enhed du anvender til Tjenesten – hvad enten du benytter dig af en computer, mobiltelefon eller tablet – er behørigt sikret med antivirus, antispyware, spamfiltrering, antiphishing og firewall.

11.3 Det er også dit ansvar at dine brugeroplysninger opbevares på forsvarlig vis samt at din adgangskode ikke eksponeres overfor tredjemand.

12. Tekniske krav

12.1 Vi ønsker, at Tjenesten skal kunne tilgås af så mange som muligt og gør derfor meget ud af, at de primære funktioner altid er tilgængelige med de mest udbredte operativsystemer og internetbrowsere. De tekniske krav til adgang findes på hjemmesiden.

13. Behandling af personoplysninger

13.1 I vores privatlivspolitik fremgår det, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, når du anvender Tjenesten.

14. Sikkerhed

14.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

15. Særlige handelsbetingelser for webshoppen

15.1 Definitioner

15.1.1 “Køber” er den fysiske eller juridiske person, der køber produkter/services fra leverandøren via webshoppen.

15.1.2 “Forbrugerkøber” er en køber, der er forbruger.

15.1.3 “Kontrakter” er kontrakten mellem leverandøren og køberen i forbindelse med køb af produkter/services i webshoppen.

15.1.4 “Produkter” er de varer, som køberen køber fra leverandøren, der enten kan være merchandise eller services i form af coaching forløb, entrébilletter til events o.lign.

15.1.5 “Leverandøren” er er anført under pkt. 1.1

15.1.6 “Vilkår og betingelser” er de skriftlige salgsvilkår mellem køber og leverandør, som køber accepterer digitalt ved at afgive en ordre i webshoppen.

15.1.7 “Webshop” henviser til pay.cxnsult.com

15.1.8 “Hverdage” henviser til mandag til fredag ​​fra kl. 09.00 til 16.00, ekskl. helligdage.

15.2 Betingelser for webshoppen

15.2.1 “Disse vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter i forbindelse med leverandørens salg af produkter til køber via webshoppen. Vilkårene og betingelserne har forrang over anden kommunikation, herunder via telefon, e-mail eller andre digitale aftaler og dokumentation. Vilkårene og betingelserne har til hensigt at sikre rettighederne for både køber og leverandør.

15.2.2 Når køber afgiver en ordre og accepterer leveringen af produkterne, er denne accept også en accept af vilkårene og betingelserne mellem køber og leverandør, og denne betragtes som afgørende bevis for kommunikationen mellem køber og leverandør.

15.2.3 Særlige vilkår vil blive angivet i en e-mail til køber og betragtes som tillæg til disse vilkår.

15.2.4 Disse vilkår og betingelser kan kun omgås, hvis anmodningen herom er accepteret skriftligt af leverandøren.

15.2.5 Leverandøren kan til enhver tid ændre vilkårene og betingelserne, men en sådan ændring vil ikke med tilbagevirkende kraft påvirke de vilkår og betingelser, der blev accepteret af køber i forbindelse med tidligere køb.

15.2.6 Eventuelle klager fra køber skal sendes skriftligt til leverandørens e-mail adresse som er hello@cxnsult.com

15.3 Online bestilling

15.3.1 Køber bestiller via online bestillingen i webshoppen.

15.3.2 Alle ordrer betragtes som købers accept af køb af de valgte produkter i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat af leverandøren.

15.3.3 Leverandøren har ret til at annullere en ordre uden angivelse af årsag.

15.3.4 Køber vil få besked, hvis leverandøren ikke er i stand til at levere produkterne. I så tilfælde kan køber enten vælge at vente, indtil produkterne er tilgængelige, eller annullere ordren og få fuld tilbagebetaling inden for 20 hverdage.

15.4 Pris og betaling

15.4.1 Prisen på samtlige produkter i webshoppen er inkl. moms og vises i webshoppen med moms.

15.4.2 Priserne på produkter i webshoppen er ekskl. leveringsomkostninger.

15.4.3 Den samlede pris for ordren er inkl. moms, levering og yderligere serviceafgifter. Køberen vil kunne se den samlede pris på bekræftelsessiden til betaling, før ordren bekræftes.

15.4.4 Alle gebyrer og prisen på ordren skal være godkendt, før produkterne afsendes.

15.4.5 Leverandøren vil via e-mail bekræfte leveringen af produkterne, når leverandøren har modtaget ordren fra køber. Denne bekræftelse vil indeholde oplysninger om levering af produkterne, priser, fortrydelsesret med videre.

15.4.6 Ved betaling med debit -og kreditkort eller MobilePay

15.4.6.1 Når ordren er betalt og bekræftet af køberen, vil leverandøren, når varerne er afsendt, hæve det fulde transaktionsbeløb på det valgte kreditkort, som blev anvendt ved bestillingen.

15.4.6.2 Køberen kan anvende enten Visa-Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa-Electron.

15.5 Leverandørens rettigheder

15.5.1 Leverandøren forbeholder sig ret til til enhver tid at fjerne eventuelle produkter fra webshoppen uden varsel eller erstatningsansvar.

15.5.2 Leverandøren forbeholder sig ret til til enhver tid at afvise enhver ordre uden erstatningsansvar.

15.5.3 Priserne på produkterne er ikke garanteret i en bestemt tidsperiode, medmindre det udtrykkeligt fremgår af webshoppen.

15.5.4 Leverandøren forbeholder sig ret til at opdatere de angivne priser til enhver tid for at sikre fuldt opdaterede priser på det tidspunkt, hvor køber afgiver en ordre i webshoppen.

15.5.5 Leverandøren forbeholder sig ret til øjeblikkeligt at annullere eller tilbageholde leveringen af produkter, såfremt betalingen er forfalden. Leveringen vil ikke blive gennemført, før leverandøren har modtaget fuld betaling.

15.6 Levering

15.6.1 Leverandøren leverer alle produkter via det anførte transportfirma på ordrebekræftelsen både inden og uden for Danmark.

15.6.2 Leverandøren er ansvarlig for produkterne, indtil de når frem til den leveringsadresse, som køber har angivet i forbindelse med bestillingen.

15.6.3 Leverandøren er ikke længere ansvarlig for produkterne, når de er leveret til den af køber angivne adresse.

15.6.4 Leverandøren vil give oplysninger om transportfirmaets levering.

15.6.5 Bestilte produkter til dansk adresse, vil normalt være køber i hænde 3-5 hverdage efter ordren og betalingen er modtaget og godkendt af leverandøren, og 7-10 hverdage til udenlandsk adresse.

15.6.6 Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle tab, omkostninger, skadeserstatninger eller lignende, som køber eller eventuelle tredjeparter har eller kan have som følge af en direkte eller indirekte manglende overholdelse af leveringstid eller -dato.

15.6.7 Produkterne kan kun udleveres til køber, når den fulde pris er blevet betalt og godkendt.

15.6.8 Køber påtager sig den fulde risiko for alle varer, der udleveres til køber, som når de hentes fra leverandøren af ​​ethvert transportfirma.

15.6.9 Køber har det fulde ansvar for at undersøge emballagen og produkterne omhyggeligt for eventuelle skader straks efter modtagelsen. Såfremt køber konstaterer skader, skal køber give leverandøren besked herom via e-mail til hello@cxnsult.com samme dag, som produkterne er modtaget. I tilfælde af at køber modtager en pakke, der synes beskadiget på nogen måde, skal køber underskrive og skrive “Received Damaged” på pakken.

15.6.10 I tilfælde af at køber beskadiger produktet under udpakning af emballagen, er leverandøren ikke ansvarlig for de skader, som ikke er forårsaget af leverandøren.

15.7 Beskadigede eller defekte produkter.

15.7.1 Det er købers ansvar at inspicere de produkter der er leveret og modtaget, jf. pkt. 15.6.9

15.7.2 Straks ved modtagelsen skal leverandøren underrettes af køber, så snart køber opdager problemet, jf. pkt. 15.6.10

15.7.3 I tilfælde af at køber opdager beskadigede produkter efter udpakning af emballagen, eller hvis produkterne ikke er i overensstemmelse med ordren, skal køber omgående give leverandøren besked. Leverandøren skal have besked inden for 14 dage fra leveringsdatoen. Hvis køber undlader at give leverandøren besked indenfor den fastsatte tidsfrist, har køber accepteret produkterne i den tilstand, de er leveret og modtaget i.

15.7.4 Hvis køber vælger at anmelde en defekt eller skade på produktet, skal køber returneret produktet i original emballage. Leverandøren har ret til at afvise defekte eller beskadigede produkter, der er blevet returneret, hvis produkterne ikke er i korrekt stand, eller hvis køber ikke har anvendt den originale emballage ved returnering af produkterne til leverandøren, efter anmeldelsen er indgivet.

15.7.5 Hvis køber vælger at anmelde et defekt eller beskadiget produkt, vil leverandøren sørge for ombytning af produkterne.

15.7.6 I tilfælde af returnerede produkter vil leverandøren undersøge dem og afgøre, om defekten skyldes køber eller leverandøren. Hvis fejlen ligger hos køber, vil produkterne blive returneret til køber inden for 14 dage fra den dag, de er modtaget. Leveringsomkostningerne vil i dette tilfælde blive betalt af køber. Der vil normalt blive opkrævet de samme leveringsomkostninger, som blev betalt af køber i forbindelse med den oprindelige levering.

15.7.7 Hvis det viser sig, at ansvaret for beskadigede eller defekte produkter ligger hos leverandøren, vil produktet normalt blive erstattet inden for den samme responstid som leveringstiden for den oprindelige ordre, jf. pkt. 15.6.5.

15.7.7.1 Hvis leverandøren ikke er i stand til at erstatte produkterne, forbeholder leverandøren sig ret til at tilbyde en tilbagebetaling eller kompensation. Tilbagebetaling og kompensation udbetales almindeligvis inden 20 hverdage fra tidspunktet, hvor køber gav leverandøren besked om en defekt eller skade.

15.7.8 Returnerer køber produktet, hæfter køber, uanset årsagen for returnering, for beskadigelse og anden skade på produktet, der sker under transporten.

15.8 Forbrugerens fortrydelsesret og reklamationer

15.8.1 I tillæg til eventuelle andre rettigheder har forbrugerne lovbestemte rettigheder til at annullere kontrakterne ved, at give leverandøren skriftlig besked inden for 25 dage fra den dag, hvor køber har modtaget produkterne. Annulleringen vil resultere i en tilbagebetaling, hvorefter køberen kan forvente at modtage en refundering indenfor 20 hverdage, fra den dag varerne er modtaget retur hos leverandøren.

15.8.2 Hvis køber ønsker at gøre brug af sin lovbestemte ret til at annullere en ordre, skal produkterne returneres af køber for købers regning inden 14 dage efter annullering. Hvis køber vælger at returnere produkterne, skal de returneres i den originale emballage, og køber skal passe på produkterne, indtil de er blevet returneret til leverandøren, jf. pkt. 15.7.8 Ved returnering af produkterne skal emballagen være den originale, og forsendelsen skal være tilstrækkeligt forsikret.

15.8.3 Hvis køber gør brug af sine lovbestemte rettigheder til at annullere, vil køber modtage fuld tilbagebetaling af alle beløb, der er betalt for produkterne (herunder eventuelle leveringsomkostninger), med undtagelse af eventuelle omkostninger forbundet med returneringen af produkterne til leverandøren. Betalingen af ​​dette vil som udgangspunkt blive foretaget med samme betalingsmetode, der blev anvendt af køber, da produkterne blev købt, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem køber og leverandør.

15.8.4 Hvis køber ikke har passet på produkterne og stadig udøver sin lovbestemte ret til at annullere kontrakten ved at returnere produkterne til leverandøren, eller hvis køber ikke returnerer produkterne til leverandøren i den oprindelige og ubeskadiget emballage, eller hvis køber undlader at returnere produkterne til leverandøren, vil leverandøren være berettiget til at fratrække alle nødvendige og rimelige beløb fra tilbagebetalingen til køber (jf. pkt. 15.8.3) med henblik på at erstatte produkterne og/eller deres emballage og/eller inddrive produkterne fra køber.

15.8.5 ”Køberen har 24 måneders reklamationsret jf. købelovens regler for varekøb. Hvis du har en reklamation på en vare, skal du hurtigst muligt kontakte os på hello@cxnsult.com. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Køberen kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter Køberen har fået varen leveret. Er reklamationen berettiget, refunderer Leverandøren Køberens (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Det er Køberens ansvar at få en kvittering for afsendelse, så Leverandøren kan tilbagebetale Køberens fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Cxnsult ApS
Gefionsgade 1
2100 København Ø

Leverandøren modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. Når Køberen returnerer varen, bedes Køberen vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

15.9 Ansvar og brug af produkter

15.9.1 Køber accepterer og har ansvaret for, at produkterne, der leveres af leverandøren, anvendes på lovlig vis og kun med det formål, de er beregnet til. Køber accepterer også ansvaret for at følge alle gældende anvisninger, råd, forslag, vejledning og information fra producenten. Køber accepterer at læse al information og vejledning, der er leveret af fabrikanten; at fuldt ud forstå produkternes indhold; og at tage alle forholdsregler før brug.

15.9.2 Køber forpligter sig til ikke at bruge de leverede produkter på uretmæssig vis og vil overholde alle love, der gælder for de leverede produkter.

15.9.3 Køber accepterer, at produkternes virkningsfuldhed er afhængig af korrekt og effektiv anvendelse og opbevaring.

15.9.4 Køber accepterer, at leverandøren ikke er erstatningsansvarlig, og at køber holder leverandøren skadesløs i forbindelse med eventuelle omkostninger eller tab som følge af enhver overtrædelse af nærværende punkt.

15.10 Ansvarsbegrænsning

15.10.1 Leverandørens ansvarsbegrænsning i forbindelse med død eller personskade som følge af leverandørens eller dennes ansattes eller handelsagenters uagtsomhed er undtaget i disse vilkår og betingelser i alle tilfælde.

15.10.2 Leverandøren hæfter aldrig for indirekte, affektions- eller hændelige tab, skader eller følgeskader.

15.10.3 Leverandøren har intet ansvar overfor køber i forbindelse med manglende levering af produkterne på nogen aftalt dato. Leveringstiden vil ikke længere ikke have afgørende betydning.

15.10.4 Ved leverandørens overtrædelse af disse vilkår og betingelser, herunder rettigheder ved lov, vil købers retsmidler udelukkende være begrænset til skadeserstatninger, som under ingen omstændigheder kan overstige prisen på produkterne.

15.11 Afståelse

15.11.1 Vilkår og betingelser og ingen udtrykkelige eller stiltiende afkald af leverandøren vil ikke blive håndhævet i forbindelse med nogle af ​​sine rettigheder i henhold til denne kontrakt, og berører dens ret til at gøre det i fremtiden.

15.12 Force Majeure

15.12.1 Hvis en forsinkelse eller fejl skyldes en hændelse eller omstændighed uden for leverandørens rimelige kontrol, er leverandøren ikke ansvarlig. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, ulykker, krig, brand, strejker, lockout, kommunikationssvigt, herunder fejl i telekommunikation og it-systemer, fabriks- eller maskin sammenbrud eller mangel på eller manglende adgang til råvarer fra en naturlig forsyningskilde. Leverandøren vil endvidere være berettiget til en rimelig forlængelse af sine forpligtelser.

15.13 Ugyldighed, adskillelse og sprog diskrepanser

15.13.1 Viser det sig, at en del af nærværende vilkår strider mod præceptiv lov, forbliver de vilkår, som ikke strider herimod gyldige og gældende mellem køber og leverandør.

15.13.2 I tilfælde af uoverensstemmelse, herunder forståelsen af formuleringen mellem engelsk, svensk og dansk version af disse vilkår, skal den svenske version være gældende for de andre versioner og dennes forståelse.

16. Ændring af priser og Betingelserne

16.1 Vi kan løbende ændre og tilrette Betingelserne, eksempelvis på baggrund af ændringer i lovgivningen, Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail eller din konto.

16.2 Vi kan løbende ændre i vores priser. Prisstigninger i vores abonnementsaftaler vil blive varslet 30 dage inden at prisstigningen træder i kraft. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen påvirker dig.

17. Ansvar og ansvarsbegrænsning

17.1 Med de begrænsninger der er fastsat i Betingelserne, er vi begge erstatningsansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler.

17.2 Vi er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Tjenesten, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet, driftstab, datatab, misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er udenfor vores kontrol. Foranstående gælder kun såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos os.

17.3 Vores pligt til at betale erstatning er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til dine betalinger i de forudgående 12 måneder.

18. Spørgsmål og klager

18.1 Såfremt du har spørgsmål eller klager, er vi meget interesserede i at høre om det. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os ved skriftlig henvendelse per e-mail på hello@cxnsult.com

18.2 Som privatkunde har du også mulighed for at klage online til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via: https://indberet.kfst.dk/.

19. Lovvalg og værneting

19.1 Eventuelle tvister mellem dig og os afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.